Vraag van de volger: ‘Waarom zit er een spatie in een aantal stationsnamen?’

Op alle Oostlijnstations komen op verschillende plekken voorstellingen en naamaanduidingen op de tegelwanden. Nu viel het een volger op dat er op een aantal plekken een spatie of knik zit, in de stationsnaam. Waarom is dat?