Beleidskader Inclusieve Mobiliteit in de regioraad

Beleidskader Inclusieve Mobiliteit

10 december jl. is het Beleidskader Inclusieve Mobiliteit (BIM) positief ontvangen in de regioraad van de Vervoerregio. Wat is het BIM precies en wat gaat Vervoerregio de komende tijd doen in de regio? Willemijn Hut is beleidsadviseur Inclusieve Mobiliteit bij de Vervoerregio en licht het ons toe. 

Willemijn, waarom is dit beleidskader nodig?

“Ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland hebben een fysieke of mentale beperking waardoor je ziet dat ze niet altijd de kans krijgen om mee te doen in de maatschappij. Het VN-verdrag uit 2016 en het landelijke actieprogramma Iedereen Onderweg, stelt dat de positie en mogelijkheden van de gehandicapte mens beter geborgd kan worden. Het Beleidskader (BIM) sluit hier op aan en biedt inzicht in hoe de Vervoerregio samen met reizigers, 15 gemeentes, vervoerders en andere betrokken partijen werkt aan het toegankelijker maken van het openbaar vervoer. Onder deze partijen zie ik elke dag weer grote bereidheid om hierin samen te werken.”

Wat betekent dit beleidskader voor de regio?

“Het is de taak van de Vervoerregio om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen met het OV kunnen reizen. In het beleidskader spreekt de Vervoerregio haar ambities uit op het gebied van inclusieve mobiliteit. Komende tijd gaan we aan de slag om samen met gemeenten, vervoerders en belangenorganisaties een uitvoeringsprogramma op te stellen. In dit uitvoeringsprogramma vertalen we de ambities uit het beleidskader in concrete acties. De Vervoerregio pakt hierin een coördinerende en waar mogelijk een faciliterende rol. “ aldus Willemijn.

Zwart-wit boek Cliëntenbelang

Tijdens de regioraad was ook Cliëntenbelang aanwezig. “Goed dat zij tijdens de regioraad hebben ingesproken. Bart Weggeman heeft daarbij een zwart-wit boek gepresenteerd met een onderzoek naar de ervaringen van 97 mensen met een beperking. Dit is natuurlijk een waardevol onderzoek inclusief aanbevelingen, die weer goed aansluiten bij de ambities van de Vervoerregio.  Omdat we regelmatig overleg hebben met partijen zoals Cliëntenbelang, herkennen we de genoemde punten zeker. Hier gaan we in 2020  verder mee aan de slag.”.

 Wat staat er nog in de planning?

“Het beleid gaan we vaststellen in de regioraad van 25 februari 2020. Daarna vertalen we dit naar een uitvoeringsprogramma. De Vervoerregio wacht natuurlijk niet met het ondernemen van actie totdat het uitvoeringsprogramma rond is en werkt al aan een aantal projecten. Zo werken we aan de inzet van de OV-coach in de hele regio, brengen we de haltetoegankelijkheidsopgave in kaart, doen we onderzoek naar mentale drempels in het OV ervaren door ouderen én we doen onderzoek naar combinatiemogelijkheden OV met doelgroepenvervoer. Ook doen we onderzoek naar de loopafstanden naar haltes en werken dit uit in beleid. We werken nu ook aan een pilot Oversteekassistentie bij drukke knooppunten.”
Ook in 2020 staat er veel te gebeuren bij Vervoerregio. We houden u op de hoogte.

 

Doe mee met de conversatie

1 reactie

  1. Heel goed dat dit eindelijk gebeurt. Het komt toch nog te vaak voor dat haltes niet goed bereikbaar zijn door het ontbreken van verlaagde banden. En dat niet alleen bij de halte zelf, maar ook in de route er naar toe. Bij het laten vervallen van een halte waardoor mindervalide mensen een andere route moeten zoeken speelt dat al helemaal. Dat is een zaak van de Gemeenten om eindelijk de wettelijke regels ook uit te voeren. En daar schort het hier in Amsterdam nog al eens aan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *