Inloopavond Thorbeckeweg: ‘Een omvangrijke klus’

Ongeveer 170 bezoekers kwamen af op de inloopavond waar de plannen en ontwerpen werden gepresenteerd voor de Thorbeckeweg. Deze plannen moeten de doorstroming bij de Vijfhoek, het bedrijventerrein de Ambacht en de Thorbeckeweg verbeteren voor zowel het openbaar vervoer, fietsverkeer als autoverkeer.

Vervoerregio tekent Green Deal – Autodelen II

18 december onderstreepte Vervoerregio Amsterdam het belang van autodelen, met de ondertekening van Green Deal Autodelen II. Namens Vervoerregio reisde ik met David Uiterwaal en portefeuillehouder Gerard Slegers af naar Den Haag om deze ondertekening te verrichten. Waarom? De Vervoerregio doet dit omdat autodelen in toenemende mate interessant is voor haar gemeenten. Autodelen biedt niet […]

Beleidskader Inclusieve Mobiliteit in de regioraad

Beleidskader Inclusieve Mobiliteit 10 december jl. is het Beleidskader Inclusieve Mobiliteit (BIM) positief ontvangen in de regioraad van de Vervoerregio. Wat is het BIM precies en wat gaat Vervoerregio de komende tijd doen in de regio? Willemijn Hut is beleidsadviseur Inclusieve Mobiliteit bij de Vervoerregio en licht het ons toe.  Willemijn, waarom is dit beleidskader […]

Test mee: vermijd files met proactief navigatieadvies rondom Amsterdam

Wegbeheerders en marktpartijen starten een proef om verkeer rondom Amsterdam beter door te laten rijden. Bij dreigende files krijgen automobilisten via het navigatiesysteem tijdig een alternatieve route aangeboden. Het verkeer wordt dan beter gespreid over het totale wegennet waardoor er minder files ontstaan. Voor de proef worden testers gezocht. Testgebruikers gezocht Weggebruikers die regelmatig in […]

Project Sluisbuurt: Hoe help je een nieuwe wijk aan goede infrastructuur?

In de nieuwe Sluisbuurt op het Zeeburgereiland in Amsterdam verschijnen tussen 2020 en 2030, 5.500 woningen en ongeveer 90.000 vierkante meter aan kantoorruimtes en voorzieningen. Hoe zorg je ervoor dat de bouw niet leidt tot een verstopping van de infrastructuur en een gebrek aan parkeerplekken? Een van de antwoorden zit hem in het inzetten op […]

Amaze: er komt een nieuwe reis-app

De gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam hebben in 2018 de handen ineen geslagen met het bedrijfsleven om samen een zogenaamde Mobility as a Service (MaaS) dienst aan te besteden. Zo landt de landelijke MaaS pilot van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook in Amsterdam. Het MaaS biedt reizigers de mogelijkheid alle beschikbare vervoermiddelen […]

De OV-coach komt naar de regio

Het project de OV-coach leert mensen met een beperking , onder begeleiding van een coach, zelfstandig te reizen met het OV. De OV-coach is in 2018 als experiment gestart in Amsterdam en gaat vanaf 2020 de gehele regio bedienen namens de Vervoerregio. Willemijn Hut is beleidsadviseur inclusieve mobiliteit bij de Vervoerregio en zeer enthousiast over de komst van deze extra dienst.

Filmpje: Shared space achter CS in de praktijk

Achter Amsterdam Centraal Station, aan het IJ, bevindt zich een verkeersruimte waar verkeersborden en -lichten ontbreken. Hier fietsen, wandelen en scooteren dagelijks meer dan 25.000 reizigers kriskras door elkaar, zonder zichtbare ge- en verboden. Wat vind jij van deze bijzondere verkeerssituatie?